Vilkår & betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser ("Brugervilkår") regulerer aftaleforholdet mellem Curo ApS, CVR-nr. 41 48 21 41, Gammelbro 70E, 1-1, 7190 Billund, ("Curo") og dig ("Brugeren") vedrørende din registrering og brug af funktionerne og softwaren i mobilapplikationen StoxIQ, som er udviklet af Curo, ("Appen"), herunder alle tilknyttede tjenester og oplysninger, som du modtager eller får stillet til rådighed gennem Appen.
Brugeren skal læse disse Brugervilkår grundigt. Ved at oprette en konto i Appen accepterer Brugeren udtrykkeligt disse Brugervilkår.
Disse Brugervilkår er tilgængelige i Appen og på websitet www.stoxiq.com. Curo kan til enhver tid ændre eller opdatere disse Brugervilkår. Det er de til enhver tid tilgængelige Brugervilkår, som gælder mellem Curo og Brugeren.

I tillæg til disse Brugervilkår bør Brugeren også læse Curos privatlivspolitik grundigt. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan Curo behandler de personoplysninger, som Brugeren giver, og som Curo indsamler. Privatlivspolitikken er tilgængelig i Appen og på websitet www.stoxiq.com.

APPEN YDER IKKE INVESTERINGSRÅDGIVNING
Appens indhold er udelukkende baseret på de konkrete værdipapirers historiske præstation og den generelle markedsudvikling. Tidligere præstation og markedsudvikling er ikke nødvendigvis retningsgivende for fremtidige resultater og fremtidig markedsudvikling. Der er ingen garanti for, at den fremtidige præstation for et konkret værdipapir, som der direkte eller indirekte henvises til i Appen, vil være profitabel, modsvarende eller passende for Brugeren.

Appens indhold er ikke ment som og udgør således ikke økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andre former for rådgivning eller anbefaling, som tilbydes eller støttes af Curo. Appens indhold tilbydes udelukkende som generelle oplysninger. Appens indhold er derfor ikke ment som en erstatning for personlig, professionel rådgivning.
Appens indhold tager ikke hensyn til Brugerens individuelle forhold, dvs. Brugerens viden og erfaring, økonomiske situation eller investeringsmål eller Brugerens evne til at bære et tab ved eventuelle investeringer.

Da Appens indhold udelukkende tilbydes som generelle oplysninger, bør Brugeren søge personlig, professionel rådgivning, før Brugeren overvejer eller træffer beslutning om investering. 

Appens indhold, som fx oplysninger om historisk præstation og historisk markedsudvikling, er ikke nødvendigvis altid nøjagtigt, opdateret eller gældende for omstændighederne i en konkret situation.

CURO ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR BRUGERENS TAB

Curo kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nogen form for krav, erstatning, tab, udgifter, omkostninger eller forpligtelser, herunder men ikke begrænset til direkte eller indirekte erstatning for tab af fortjeneste, driftstab eller tab af oplysninger, som følge af eller opstået direkte eller indirekte i forbindelse med Brugerens brug af eller manglende mulighed for at bruge Appen eller Brugerens tillid til de tjenester og oplysninger, som leveres via Appen.

Curo giver ingen indeståelser eller garantier vedrørende, og påtager sig intet ansvar for, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som Brugeren modtager via Appen.

KRAV TIL BRUG AF APPEN
For at bruge Appen skal Brugeren opfylde følgende krav:
Brugeren skal have et gyldigt abonnement.
Brugeren skal være mindst 18 år.
Brugeren skal forstå og acceptere, at Brugeren skal søge personlig, professionel rådgivning, før Brugeren foretager investeringer.
Brugeren skal acceptere disse Brugervilkår.

BRUGERENS FORPLIGTELSER
Brugerkontoen er personlig og kan ikke overdrages. Brugeren skal være den eneste person, der bruger Brugerens konto. Brugeren skal foretage passende foranstaltninger til at sikre fortrolighed om loginoplysninger og andre brugerkontooplysninger.
Hvis Brugeren har handlet culpøst (forsætligt eller uagtsomt), er Brugeren erstatningsansvarlig for alle forpligtelser eller erstatningsbeløb, som opstår i forbindelse med brugen af Appen.
Brugeren er forpligtet til at opdatere sine brugerkontooplysninger, herunder kontaktoplysninger.

MEDDELELSER
Ved oprettelsen af brugerkontoen accepterer Brugeren, at Curo kan sende personlige beskeder og autogenererede meddelelser som led i driften af Appen.

ÆNDRING AF DISSE BRUGERVILKÅR OG APPEN
Curo kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår og/eller Appen, når Curo har grund til at gøre det, herunder men ikke begrænset til ved (i) ændring af Appens kvalitet eller egenskaber og/eller (ii) implementering af lovændringer. Når disse Brugervilkår ændres, slår Curo en meddelelse op i Appen og på websitet.
Ved at fortsætte med at bruge Appen, efter en ændring af disse Brugervilkår er blevet meddelt til Brugeren eller offentliggjort på websitet, accepterer Brugeren at være bundet af de pågældende ændringer.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alle ophavsrettigheder, varemærker, firmanavne, logoer og andre immaterielle rettigheder, som Curo ejer og bruger, og dem, som fremgår af Appen eller på websitet, herunder titler, grafik, ikoner, scripts, kildekoder mv., tilhører Curo eller tredjemandslicensgivere og må hverken helt eller delvist genskabes, distribueres, sælges, ændres, kopieres, begrænses eller bruges uden Curos forudgående skriftlige tilladelse.

VARIGHED OG OPHØR
Curo har ret til at suspendere, lukke og/eller uden varsel at opsige Brugerens konto, hvis Curo vurderer, at Brugeren ikke bruger Appen på en moralsk acceptabel, rimelig og/eller lovlig måde i overensstemmelse med disse Brugervilkår. Curo har også ret til at fjerne indhold, som Brugeren har lagret og/eller delt i Appen uanset årsag.
Brugeren kan kræve refusion efter de vilkår og betingelser, som den relevante appbutik har fastsat.

KLAGER
Brugeren skal indgive en eventuel klage eller fremsætte et eventuelt krav ved brug af følgende kommunikationsmetoder:

Curo ApS

Gammelbro 70E, 1-1

7190 Billund

CVR-nr. 41482141

info@curoinvesting.com

LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Brugervilkår, er underlagt dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse regler vil føre til anvendelse af anden ret end dansk ret. Enhver tvist skal afgøres af de danske domstole. Københavns Byret er rette værneting i første instans.
Disse Brugervilkår gælder fra [1. oktober 2021]. Disse Brugervilkår forbliver i kraft, indtil Curo offentliggør en nyere version. Den gældende version af disse Brugervilkår er altid tilgængelig i Appen og på websitet.

By using this website you agree to accepting cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.