Aktieinvestering – fordele og ulemper

Aktiemarkedet er tidskrævende, dynamisk og spændende. Der er både mulighed for at profitere og for at tabe penge, alt afhængig af hvordan du vælger at handle aktier.

At påbegynde handel med aktier kan være omfangsrigt og virke uoverskueligt. Vælger du at gå ind i investering i aktier, er det vigtigt at du er forberedt på hvilke fordele og ulemper der er ved denne form for investeringer. Du skal ikke blot finde ud af hvor du kan købe aktier, sætte dig ind i hvornår de skal købes og sælges, hvilke risici der er forbundet med det – men i høj grad også hvordan du holder overblik over dine investeringer.

Herinde finder du gode råd til opstart, baggrundsviden omkring aktieinvestering samt hvilke fordele og ulemper du kan løbe ind i, på aktiemarkedet.

Hvad er aktier og hvorfor skal du investere i dem?

Hvis du begynder at investere i aktier, investerer du i en andel af en virksomhed. Som udgangspunkt har du mulighed for at investere i aktier fra alle brancher, markeder og dele af verden. Det er vigtigt du er opmærksom på hvilken kurs – altså pris – aktien står i. Desuden skal du også være opmærksom på den historiske udvikling i kursen for den specifikke aktie.

Pludselige kursstigninger kan være et resultat af:

  • Positive selskabsmeddelelser for eksempel i form af overraskende positive regnskaber
  • Positive nyheder så som uventet efterspørgsmål på et produkt
  • Flight-to-quality; andre aktier bliver mindre attraktive, hvorfor investorer flytter deres investering over i den pågældende aktie

Kursen svinger alt efter hvordan virksomhedens markedsvurdering er, samt virksomhedens muligheder omkring indtjening i fremtiden. Desuden er det vigtigt at huske at kursen også påvirkes af samfundets holdning til virksomheden, på det specifikke tidspunkt.

Hvis kursen på din aktie i et bestemt firma stiger, altså bliver flere penge værd, kan du vælge at sælge den. En god måde at bestemme hvorvidt du skal sælge en aktie, er ved at spørge dig selv ”Hvis jeg ikke ejede denne aktie, ville jeg så købe den til denne kurs?” Kan du svare nej til dette spørgsmål, bør du overveje at sælge.

Ved at sælge din aktie til en højere kurs end du købte den til, kan du derved realisere din gevinst – altså genere profit. Det er vigtigt at huske at såfremt du beholder aktieinvesteringen, har du stadig gevinsten, det er blot ikke realiseret endnu.

Det er vigtigt at undersøge hvilke skattemæssige konsekvenser det kan have at realisere en gevinst, for at undgå ubehagelige overraskelser.

Med andre ord er et køb af aktier et valg om at støtte en virksomhed, i hvert fald indirekte. Derfor kan det være en fordel at investere i aktier i virksomheder eller på markeder, som du personligt finder vigtige.

Det er desuden vigtigt, når du vælger at investere i aktier, at du er opmærksom på hvordan firmaet klarer sig generelt. Hvis en virksomhed historisk svinger meget præstationsmæssigt, kan der være højere risiko ved at investere i den – det kan både betyde større udbytte og større tab. Omvendt kan en virksomhed der ligger stabilt betyde lavere risiko, men også reduceret mulighed for at tjene større beløb.

Tips når du påbegynder aktieinvestering:

  • Kig på historikken for den aktie du overvejer at købe og undersøg om store udsving i aktien kan forklares ved nyheder eller andre begivenheder.
  • Tjek virksomhedens kommunikation til investorerne – dette kaldes også investor relations. Undersøg bl.a. offentliggjorte regnskaber og virksomhedens meldinger om forventning til fremtidig indtjening.
  • For at vurdere om den pågældende aktie er prissat højt eller lavt, kan du kigge på nøgletal. Det kan for eksempel være “Price-Earnings” (P/E) og “Earnings Per Share” (EPS). Disse nøgletal bruges eksempelvis til at vurdere om aktien er “billig” eller “dyr” sammenlignet med andre lignende virksomheder.
  • Research og nyhedsmedier er vigtige! Søg efter nyheder om virksomheden for at se om der er overensstemmelse mellem hvad virksomheden selv rapporterer, sammenholdt med nyheder og lignende for virksomheden.
    Husk at en aktie der købes til en høj kurs, ikke nødvendigvis er dyr, ligesom en aktie der købes til en lav kurs, ikke nødvendigvis er billig – aktieinvestering handler om det langsigtede potentiale.

Fordele og ulemper ved aktier


Når du investerer i aktier, er det vigtigt at kende til både fordelene og ulemperne ved markedet. På den måde er det nemmere for dig at finde ud af hvilke aktier der passer til dig, samt vide hvornår du skal handle med dine aktier.

Udklip.PNG

Fordele

En af de fordele du vil opleve ved aktieinvestering, er at det ikke er dyrt at komme i gang med. Alt efter hvilken aktieinvestering du vælger, vil det derfor både være nemt og forholdsvist billigt at komme i gang med.

Desuden vil du opleve, når du investerer i aktier, at du kommer tættere på markedet. Du vil få mulighed for at opbygge et mere indgående kendskab til virksomheden, som på sigt kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger investeringsmæssigt.

Endvidere viser historiske data at der for den langsigtede investor er et højere afkast ved aktier, end der er ved obligationer. Det betyder altså at du har mulighed for at tjene flere penge på dine aktier, såfremt du forvalter din aktieinvestering korrekt.

Ulemper

Hvis du vælger at investere i aktier, er der dog også nogle ulemper du skal være opmærksom på. Du bliver blandt andet afhængig af at den virksomhed du køber aktier i, klarer sig godt. Det vil sige at du ikke selv kan påvirke udfaldet, hvorfor du bliver nødt til at sætte din lid til virksomheden.

Desuden svinger kurserne på aktier markant mere, end de gør på obligationer. Det betyder at risikoen ved køb og salg af aktier normalt vil være større, end med obligationer. Dette kan dog afhjælpes ved at kigge i retning af mere stabile aktier.
Det er dog vigtigt at pointere, at der ved markante rentestigninger eller -fald også kan være markante udsving på obligationsprisen, der kan udgøre en risiko.

Til sidst er det vigtigt at huske, at nogle professionelle investorer sidder med aktieinvestering på fuld tid og har gjort det længe. Aktiehandel er både tidskrævende, omfattende og kræver overblik – specielt hvis du stiler efter at være konstant opdateret. Det er et konkurrencepræget marked og du skal gøre det meget klart for dig selv, hvad du vil med dine investeringer, for ikke at tabe terræn.

StoxIQ gør det nemt at komme i gang

Som nævnt kan det være uoverskueligt og tidskrævende at komme i gang med aktieinvestering – ligesom det kan være svært at holde styr på dine aktier, når du har investeret i længere tid og har mange aktier. Her kan StoxIQ hjælpe dig.

StoxIQ hjælper dig med at finde de aktier der historisk set har haft det bedste afkast, samt risikoforhold. Det vil sige hvor stort det historiske afkast har været, samt hvor store udsving der har været – dette er vigtigt for din investeringshorisont.

Appen giver dig muligheden for at skabe et overblik over dine aktier og hvordan de klarer sig, i en unik optimeret investeringsportefølje. Helt unikt kommer StoxIQ også med forslag, til din næste investering. På baggrund af historiske data, dagligt opdaterede kurser og dine personlige præferencer, skræddersyer StoxIQ appen forslag til dig. Desuden tilbyder appen forslag til hvilke køb og salg du med fordel kan foretage dig.

Det betyder at du vil se aktier der passer til dine tidligere investeringer og som du samtidig vil få glæde af i fremtiden. Alt dette får du adgang til, når du downloader vores app og tilpasser din personlige investeringsprofil.

Med andre ord; StoxIQ appen gør det nemmere at komme i gang med aktieinvestering, eller få et bedre overblik over de aktier du allerede har.

Download appen nu og oplev hvordan personligt tilpassede forslag optimerer dine aktieinvesteringer.

Download i dag!

Tilgængelig på Appstore og Google Play

Apple App StoreApple App Store

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gode tips til investering, guides og markedskommentarer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Jens.jpg
By using this website you agree to accepting cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.