Sådan analyserer du en aktie

Når du begynder at investere i aktier, er det vigtigt at være klar over den reelle værdi af en aktie. Derfor er der flere forskellige nøgletal, der kan hjælpe dig med at analysere en aktie. Samtidig er der flere gode råd til hvordan du bruger disse nøgletal til din fordel.

Hvordan analyserer du en aktie?

For at komme i gang med en aktieanalyse, bør du først definere hvilket aktieunivers du ønsker at investere indenfor.

Her kan det som dansk investor være nemmest at starte med danske virksomheder – men hvis du føler dig fortrolig med det danske marked, ønsker større risikospredning eller virksomheder der ikke er på det danske marked, kan du kigge mod det udenlandske marked.

Herefter er det vigtigt at du vurderer den virksomhed du overvejer at købe aktier i. Du bør både kigge på ejere, ledelse og bestyrelse. Det er disse mennesker der driver væksten i virksomheden, og det er væksten der skaber et afkast på dine aktier.

Desuden er det vigtigt at du er opmærksom på, hvorvidt det er en kendt virksomhed eller et nyere og mere ukendt firma når du lægger din investeringsstrategi. Når man kigger efter virksomheder, kan det være en god idé at finde virksomheder med god feedback fra kunderne, da disse ofte har tendens til at få succes på den lange bane; og på denne måde vil dine aktier også være en god, langsigtet investering.

Endvidere er det vigtigt at kigge på hvor hurtigt virksomheden vokser, samt hvad rentabiliteten i gennemsnit er for branchen – samt hvordan virksomheden står i forhold til andre virksomheder på dette marked.

P/E – Pricing-Earnings

P/E-tallet er et såkaldt forholdstal, også kendt som multipler. Denne type tal giver dig en idé om hvorvidt en aktie anses som dyr eller billig. Da P/E betyder Price-Earnings (Altså Pris og indtjening), angiver dette tal hvor meget du skal betale for en krones overskud efter skat, såfremt du vælger at investere i aktien. En god tommelfingerregel at huske, er at jo højere P/E-tallet er for en aktie, jo dyrere er aktien.

Virksomheder gør ofte brug af P/E-tallet når et selskab skal prissættes. Derfor kan du bruge P/E til at sammenligne selskabstal, for eksempel i forhold til salg og fortjeneste, i forhold til den givne aktiekurs. Her kan den bruges til at sammenligne aktien med andre aktier der ligger inden for den samme sektor.

Når du skal beregne P/E-tallet, gøres dette ved at dividere aktiens kurs med indtjeningen pr. aktie i selskabet. Dette kaldes også Earnings per share, hvilket du kan læse nærmere om længere nede.

Et eksempel på udregning af P/E-tallet kan se ud på følgende måde: Hvis Selskab X har sat en aktie til salg til 200 kroner, samtidig med at selskabet har en indtjening pr. købt aktie på 10 kroner, vil regnestykket for P/E tallet se sådan her ud:
PE = Aktiekurs / indtjening pr. Aktie = 200 / 10 = 20

Det vil altså sige at Selskab X har en P/E-værdi på 20. Sagt på en anden måde; Du betaler 20 kroner for hver krone Selskab X reelt indtjener på den aktie du har købt ved den. Selvom det kan lyde at meget at du i første omgang betaler 200 kroner for 10 kroners indtjening, er dette kun indtjeningen det første år. Når du har købt aktien og ejer den, har du ret til at få en del af selskabets indtjening, i løbet af alle de år du er ejer af den specifikke aktie.

Det er dog vigtigt at forstå at P/E-tallet ikke kan stå alene, såfremt du analyserer en aktie og selskabet bag. P/E-tallet er nemlig baseret på det foregående års resultat, hvilket ikke nødvendigvis betyder at det er sådan det fortsætter. Det er derfor vigtigt at du har andre nøgletal med, når du analyserer en aktie – blandt andet Earnings per share.

PEG-ratio

Når du har udregnet P/E-tallet, kan det være en god idé at kigge på PEG-ratioen. PEG-ratio står for pris/indtjening-til-vækst. Her kigger man må P/E-tallet divideret med vækstraten for indtjeningen, for en bestemt periode.

PEG-ratioen bruges til at bestemme en specifik akties værdi, samtidig med at den bruges når man kigger på virksomhedens forventede indtjeningsvækst. Derfor anses PEG-ratioen også som et værktøj der giver et mere komplet billede, end det almindelige PE-tal.
Det betyder altså at PEG-ratioen tilføjer den forventede indtjeningsvækst i beregningen, i sammenhold med PE.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på at PEG-ratioen kan variere betydeligt, alt afhængig af hvilken kilde du får tallet fra. Det skyldes at forskellige kilder bruger forskellige vækstestimater i deres beregninger – hvorfor det både kan være baseret på væksten for 1, 3 eller 5 år.

EPS – Earnings Per Share

EPS er en forkortelse for earnings per share, altså indtjening pr. aktie. Det er den værdi der angiver selskabet bag aktiens indtjening pr. aktie. Med andre ord, dette tal angiver nettoprofitten for selskabet, fordelt på et selskabs udestående aktier.

EPS er vigtigt når det kommer til at analysere aktier, fordi det i forbindelse med regnskaber giver en idé om, hvorvidt et selskab lever op til forventningerne fra investorer og analytikere har, på baggrund af det regnskab der blev fremlagt for dem.
Det betyder altså at EPS bliver beregnes ud fra det senest offentliggjorte årsregnskab fra selskabet. Derfor sættes EPS også relativt til andre faktorer i aktieinvestering, så som for eksempel PEG-ratio.

Et eksempel på udregning af EPS kan se ud på følgende måde: Selskab X har et overskud for året på 40 millioner, og har samtidig 2 millioner i udestående aktier.

Det giver altså en udregning der ser ud på følgende måde:
EPS = Indtjening / udestående aktier = 40.000.000 / 2.000.000 = 20
Det vil altså sige at indtjeningen pr. aktie, ligger på 20 kroner.

Hvad skal du huske når du analyserer en aktie?

Når du sætter dig for at analysere en aktie, er det desuden vigtigt at du er i stand til at besvare nedenstående spørgsmål, før du påbegynder analysen:

  • Hvad foretager virksomheden sig på markedet lige nu?
  • Hvilken forretningsmodel arbejder virksomheden med?
  • Hvilken branche er virksomheden i og hvordan ser det ud for denne branche i øjeblikket?
  • Hvilke fremtidsudsigter er der for den specifikke branche? Er det en branche i vækst, er den moden eller er den faldende?

Aktieanalyse med StoxIQ

Det kan være svært at finde hoved og hale i alle disse nøgletal. Ved at downloade StoxIQ-appen, vil du kunne få overblik over disse tal, når du kigger efter kommende investeringsmuligheder.

Så snart du har oprettet dig på vores platform og opsat din private investeringsprofil, vil du få foreslået aktier der passer til dine præferencer. Herefter vil du også kunne danne dig et overblik over hvad de forskellige aktier indebærer.

Download StoxIQ i dag og påbegynd dit investeringseventyr!

Download i dag!

Tilgængelig på Appstore og Google Play

Apple App StoreApple App Store

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gode tips til investering, guides og markedskommentarer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Jens.jpg
By using this website you agree to accepting cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.