Investeringsstrategi

Når du går ind i investering med aktier, er det essentielt at du har en strategi for din handel med aktier. Det er vigtigt at være sikker på hvad dine mål er når du investerer i aktier – disse kan nemlig kun opnås med en stærk strategi.
Der er mange forskellige investeringsstrategier, og derfor kan det være svært at navigere i hvilken type investeringsstrategi du skal gå med.

Hvordan vælger du din strategi?

Uanset hvilken strategi du ønsker at gå med, er det vigtigt at du holder dig til den. Derfor anbefales det at du noterer de vigtigste ting om din strategi, for hele tiden at kunne holde dig til den. På den måde er det nemmere at holde sig fra spontane eller emotionelle investeringer, der kan skade dine investeringer på den lange bane. Derfor er det en god idé at notere følgende omkring din investeringsstrategi:

  • Hvornår skal du købe og hvorfor vil du købe den specifikke aktie
  • Hvis din aktie skal sælges til profit, hvornår skal aktien så sælges?
  • Hvis din aktie mod forventning falder i værdi, hvilken pris skal den så sælges til?

Du har dog også den mulighed at kombinere flere strategier, så længe du kan notere ovenstående præcist alligevel. Det betyder at du kan sprede dine investeringer ud over flere forskellige markeder, så længe de passer til din investeringsstrategi.

Herunder kan du læse om hvilke investeringsstrategier du kan vælge imellem, når du begynder at handle aktier.

1. Investeringsstrategi: Value Trading

Hvis du vælger investeringsstrategien Value Trading, ligger dit fokus på at købe aktier som aktuelt umiddelbart er billigere end den reelle værdi af virksomheden. På den måde opnår du en fortjeneste på dine aktier når markedet retter til – hvilket du med denne strategi kalkulerer med at det gør. Det vil altså sige at denne investeringsstrategi fokuserer på at investere i aktier der umiddelbart er prissat for lavt, altså undervurderede i forhold til den reelle værdi.

Et af de helt centrale elementer i denne strategi, er at en aktie ikke blot ses som en investering i et værdipapir. En investering i en aktie ses derimod som en investering i en del af en virksomhed. Derfor er det afgørende for denne specifikke strategi, at du bruger tid på at undersøge følgende ting omkring virksomheden:

  • Hvilken kurs har virksomheden sat på nuværende tidspunkt
  • Hvordan har de klaret sig tidligere på aktiemarkedet og generelt?
  • Hvem står for ledelsen af firmaet?

Denne type er en langsigtet investeringsstrategi – dette er blandt andet den type strategi Warren Buffet, en af de mest succesfulde aktieinvestorer i finansverdenen, benytter.

Med andre ord; Hvis du vælger denne investeringsstrategi og støder på aktier, som du er overbevist om er sat for lavt i forhold til hvad virksomheden er værd – så skal du slå til.

2.Investeringsstrategi: Momentum Trading

Momentum Trading – også kaldet Øjebliks Trading – kigger på aktiens udvikling. Det betyder at denne type investeringsstrategi kræver at du sætter tid af til at lave både risikoanalyse og research, for at få succes med denne strategi.

Denne strategi bygger på forståelse af statistiske sandsynligheder. Man kigger altså på hvilke markeder eller specifikke aktier, der har præsteret i løbet af de sidste seks måneder. Herefter antager man at disse, statistisk set, også vil præstere bedst i løbet af de næste seks måneder. Derfor antager man også at de aktier der har gjort det dårligst de sidste seks måneder, vil være dem der klarer sig værst de næste seks måneder.

Investeringsstrategien Øjebliks Trading kræver kendskab til aktier – derfor er det også den de fleste professionelle investorer anvender. Hvis du er ny når det kommer til investering i aktier, kan denne specifikke investeringsstrategi være svær at operere med fra starten.

Øjebliks Trading kræver meget forarbejde og desuden at du nærmest konstant overvåger ændringer på markedet. Derfor er denne strategi hovedsageligt for mere øvede investorer.

3. Investeringsstrategi: Asset Allocation

Asset allocation er også kendt som Aktivallokering. Dette er den mest klassiske investeringsstrategi, og den de fleste møder hos deres pensionsselskab, som følge af en fastlagt risikoprofil.

Når en sådan risikoprofil fastlægges, får du foreslået en fordeling mellem aktier og obligationer, baseret på netop denne profil. Her står hver aktivklasse for en procentdel af din personlige portefølje, afhængig af risikoprofilen. Når du skal investere i aktier, er dette meget nyttigt.

En fastlagt fordeling som den du opnår med aktivallokering, gør det nemmere for dig at gennemskue hvornår det er mest fordelagtigt at købe og sælge dine aktier. Vælger du at handle med aktier som asset allocator, har du flere forskellige muligheder at vælge imellem. Du kan blandt andet vælge at afsætte penge til investering i ejendomme eller vedvarende energi, som herefter specifikt kan bruges på disse aktier.

Fordelingen af dine investeringer afgøres af hvad du tør og bør, baseret på din risikoprofil. Det er meget individuelt, da det afhænger af din risikovillighed og tidshorisonten for dine planer omkring investering i aktier. Du får altså nogle muligheder som du ikke gør med andre strategier, du skal blot være opmærksom på at denne strategi er meget individuelt baseret og afhænger af dine personlige præferencer og muligheder.

4. Investeringsstrategi: Stock Picking

Denne strategi er også kendt som Aktieudvælgelse. Når du går ind i investering i aktier med denne strategi, afventer du ikke hvordan markedet tilpasser sig. Du kigger derimod på hvordan en specifik aktie fra et specifikt firma tilpasser sig. Denne strategi er derfor meget kortsigtet – også mere kortsigtet end Value Trading (denne kan du læse mere om højere oppe) – hvorfor det er ekstremt vigtigt at du følger dine investeringer endnu mere nøje.

Denne strategi er bygget op omkring timing. Hvis du vælger at gå med denne strategi, er det vigtigt at du følger samfundets udvikling tæt. Desuden er det en nødvendighed at have mere end almindeligt kendskab til den økonomiske cyklus. Dette skyldes at den økonomiske cyklus er yderst vigtigt, når det kommer til hvilke aktier du vælger – samt hvornår du gør det. Stock picking er derfor en strategi der kræver mere tid end de fleste strategier, samt de rette forudsætninger og den rette viden, for at kunne udvælge de rigtige aktier.

5. Investeringsstrategi: Køb og hold

Denne strategi er begyndervenlig og risikoen er lav. Det er en simpel investeringsstrategi og den er langsigtet, hvorfor den kan sættes sammen med andre investeringsstrategier.

Vælger du at gå med denne strategi, vil du kunne købe en aktie og beholde den i mange år uden at sælge den. Det drejer sig ikke blot om 1 år eller 5 år – her er der tale om en strategi hvor du holder på dine aktier i 10, 20 eller helt op til 50 år.

Denne strategi bygger på at der er tid i markedet, altså forventningen om at dette er bedre end at skulle time markedet. Derfor er denne strategi også en af de mest rationelle strategier, da den bygger på data, i stedet for impulser.

Helt praktisk går denne investeringsstrategi på at det er bedre at være lang tid på markedet og tjene mange penge over en lang periode, end det er at investere på et helt specifikt tidspunkt og tjene mange penge der. Det betyder altså at man lader markedet gøre arbejdet, i stedet for at time investeringerne efter markedet.

Historisk set er aktiemarkedet steget med 7-10% om året i gennemsnit, på trods af udsving fra måned til måned og år til år. Derfor er risikoen med denne investeringsstrategi også lav, da markedet ifølge historiske data arter sig på den måde.

Investeringsstrategien Køb og hold er en simpel strategi der er nem at komme i gang med. Du vil ikke skulle investere nær så meget tid i denne strategi, samtidig med at du vil opleve et stabilt afkast over tid. Du skal dog være opmærksom på at dette ikke er en strategi du tjener hurtige penge på.

Investeringsstrategien hos StoxIQ


Som du kan læse herover, er der mange forskellige investeringsstrategier at give sig i kast med – også flere end dem vi har listet her.

Det er vigtigt at du er klar over at følgende ting er gældende, når du investerer:

• Markedet har altid ret! Den pris der er angivet, er baseret på hvordan markedet anser værdien af en aktie. Det handler både om den underliggende virksomhed, om udbud og efterspørgsel – samt om forventningerne til fremtiden.
• At snakke om at aktier er ”for billige” eller ”for dyre”, svarer til at sige at markedet tager fejl. Det er muligt at du subjektivt finder prisen for høj eller for lav, men den pris der er sat, reflekterer markedet. Står du med informationer som markedet ikke har, omkring en specifik aktie, er det ulovligt at handle på; Dette er det man kalder insider information. Har du derimod ikke informationer, men blot antagelser i forhold til prisen, har markedet ret.

Kortsigtede investeringer, såsom daytrading, kan være risikabelt, da du risikerer at tabe stort med denne metode. Derfor praktiserer vi den heller ikke her. Hos StoxIQ tænker vi langsigtet.

Det er vigtigt at være opmærksom på hvad der foregår på markedet, samt at have et godt overblik over sine investeringer. Næsten uanset hvilken tidsperiode vi kigger på, vil det være langsigtede investorer der forbliver investerede, der opnår de bedste afkast.

Med StoxIQ appen kan du nemt holde overblik, samt se hvilke muligheder der byder sig for dig. Vi arbejder med en fortløbende proces.

Med andre ord; Lad StoxIQ appen hjælpe dig med at opbygge en sund, langsigtet strategi. Udbyttet af dine aktier kommer når du handler rationelt, i stedet for at handle ud fra dine følelser. Denne mulighed får du med StoxIQ.

screenshots StoxIQ

Download i dag!

Tilgængelig på Appstore og Google Play

Apple App StoreApple App Store

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gode tips til investering, guides og markedskommentarer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Jens.jpg
By using this website you agree to accepting cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.